สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเข้าเรียนครั้งที่ 11

การเรียนการสอน


     อาจารย์สอนเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ภาษา
 • การฟัง มีดังนี้
  • นิทาน
  • เพลง
  • เรื่องราว
  • ข่าว
  • คำกลอน หรือคำคล้องจอง
  • ปริศนาคำทาย หรือคำสุภาษิต
  • ข้อตกลง
  • คำสั่ง
 • การพูด มีดังนี้
  • แนะนำตนเอง
  • เรื่องราวต่างๆ
  • ประสบการณ์
  • แสดงความคิดเห็น
  • ตอบคำถาม
  • ชี้แจงอธิบาย
  • เล่านิทาน
  • ร้องเพลง
  • ท่องคำคล้องจอง
 • ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้
  • ของรักของหวง
  • โฆษณา
  • ประกาศ
  • ประชาสัมพันธ์
  • เล่าข่าวเช้านี้
  • เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์
 • การอ่าน มีดังนี้
  • อ่านภาพ
  • สร้างเรื่องราว
 • ตัวอย่างกิจกรรมการอ่าน มีดังนี้
  • อ่านภาพที่มีความหมายง่ายๆ
  • สร้างเรื่องจากภาพ
 • การเขียน มีดังนี้
  • เล่าเรื่องให้ครูเขียน
  • เขียนชื่อ
   • เวลามาเรียน
   • เขียนที่อุปกรณ์ต่างๆ
  • เขียนภาพ
  • เขียนสัญลักษณ์
    
      อาจารย์ให้ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 1. อาจารย์ให้ทุกคนพูดชื่อผลไม้มาคนละ 1 อย่าง ห้ามซ้ำกัน
 2. อาจารย์ให้พูดชื่อผลไม้ของเพื่อนคนถัดไป ต่อๆกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน
 3. อาจารย์ให้บอกว่า ของรักของหวงของตัวเองคืออะไร แล้วเพราะอะไรของชิ้นนั้นถึงมีความสำคัญกับตัวเอง โดยของรักของหวงของข้าพเจ้าคือสร้อยข้อมือเงิน เพราะเป็นสร้อยข้อมือคู่ที่ข้าพเจ้ากับเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าทำคู่กันแล้วแลกกันใส่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของข้าพเจ้ามาก
รูปสร้อยข้อมือเงิน     4.   อาจารย์ให้นำของขึ้นมา 1ชิ้น แล้วให้โฆษณาของชิ้นนั้น
           โดยของที่ข้าพเจ้านำมาโฆษณาคือ กระเป๋าสตางค์หนัง ซึ่งเป็นหนังแท้ เงา สวยงาม ทนทาน        
           สามารถใส่เงินได้ และใส่บัตรได้ด้วยค่ะ

รูปกระเป๋าสตางค์     5.   อาจารย์ให้วาดรูป แล้วนำออกไปให้เพื่อนทายหน้าชั้นเรียน
           ข้าพเจ้าวาดรูป หลอด+ไฟ คือหลอดไฟค่ะ

รูปภาพปริศนาคำทาย     6.   อาจารย์ให้วาดรูปอะไรก็ได้มา1รูป จากนั้นให้ลุกขึ้นเป็นแถว แล้วออกไปหน้าชั้นเรียน จากนั้นก็
           ให้เล่าเรื่องจากรูปจากคนแรกจนถึงคนสุดท้าย โดยเรื่องที่เล่าต้องสัมพันธ์กันตั้งแต่รูปคนแรกถึง
           คนสุดท้าย

รูปภาพวาด
 • จากนั้น อาจารย์ให้นำปฎิทินของแต่ละกลุ่มไปให้อาจารย์ดู และอาจารย์ก็บอกสิ่งที่ควรแก้ไข

หมายเหตุ

อาจารย์นัดมาเรียนชดเชย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น